naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Extra aandacht nodig?

Leerlingen en leerkrachten van PCBO-scholen kunnen, als een leerling extra aandacht nodig heeft, binnen elke school een beroep doen op een gediplomeerd gedragsdeskundige en/of Intern Begeleider (IB-er). De gedragsdeskundige is gespecialiseerd in het signaleren, herkennen en aanpakken van gedragsproblemen en leerstoornissen op school. De IB-er is belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Hij coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Ook ondersteunt de IB'er leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen.

Vanuit de centrale PCBO-organisatie geeft een bovenschools zorgcoördinator leiding aan de leerlingenzorg op alle scholen. Hij bewaakt mede de kwaliteit van een op de leerlingen afgestemd onderwijsaanbod en geeft waar nodig ondersteuning aan de Intern Begeleiders. Als voorzitter van het Zorg Advies Team werkt hij nauw samen met een gedragsdeskundige, een orthopedagoog en de jeugdarts van de GGD. Zo kunnen de PCBO-scholen ook een rol spelen als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen.

De bovenschoolse gedragsdeskundige begeleidt alle PCBO-scholen met leerlingen die, als het om gedrag gaat, extra aandacht nodig hebben. Zij is ook bovenschools pestcoördinator.

De orthopedagoog wordt ingezet voor consultaties en observaties bij leerlingen op scholen. Zij bespreekt met ouders en leerkrachten mogelijke oplossingen voor leer- en/of ontwikkelingsproblematiek.

Vanaf 2017 is door dit bovenschools zorgteam ingezet op handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Op deze wijze wordt er veel meer preventief naar ontwikkelingsbehoeften van kinderen gekeken.

Playing for success

Eén van de bijzondere projecten voor leerlingen in de groepen 7 en 8 die extra aandacht nodig hebben op het gebied van zelfvertrouwen is Playing for Success. PCBO Leeuwarden werkt hierin nauw samen met Sportclub Cambuur.

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

26 november 2018

Invallers gezocht!

Voor onze basisscholen, met in totoaal ruim 3.500 leerlingen en meer dan 250 collega's... Lees meer...

21 november 2018

Advertorial 21 november 2018

Wat is er deze maand weer veel gebeurd op onze PCBO scholen! De advertorial, die maand... Lees meer...

19 juli 2018

Nieuwsflits juli 2018

Een greep uit de vele onderwerpen van het afgelopen schooljaar 2017-2018.... Lees meer...

25 mei 2018

Nieuwbouw IKC's Prins Maurits en Prins Constantijn krijgt vorm

PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang zetten met de keus van twee architecten een... Lees meer...