naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Geschiedenis

De geschiedenis van PCBO Leeuwarden e.o. voert terug tot 1865 – en eigenlijk zelfs nog iets eerder. In 1863 werd in de Friese hoofdstad de Vereeniging tot bevordering Christelijke Belangen opgericht, die twee jaar later in een verenigingsgebouw aan de Grote Kerkstraat een lagere school zou openen. Dit was één van die plaatselijke verenigingen in de regio, en de oudste, waarmee een basis werd gelegd voor PCBO Leeuwarden e.o. van nu. De eerste schoolvereniging uit Leeuwarden kreeg navolging:

 

Jaar van oprichting

Plaats

Opening school

1867

Wirdum

1869

1887

Oldeboorn/Akkrum

1891 Oldeboorn

1908

Huizum

1909

1917

Akkrum

1919

1922

Leeuwarden: Nederlands Hervormd

1923

1922

Tersoal

1924

1948

Grouw e.o.

1949

 

Vele jaren later fuseerden deze verenigingen met elkaar:

1968

De Vereeniging tot bevordering Christelijke Belangen fuseerde met de Nederlands Hervormde Schoolvereniging tot de nieuwe vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) in Leeuwarden.

1985

Met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs worden kleuterscholen geïntegreerd in de lagere scholen waarmee de 8-klassige basisschool ontstaat. Ook de verenigingen van die kleuterscholen gingen op in die van de lagere scholen. 

1992

De vereniging uit Wirdum sloot zich aan bij het PCBO in Leeuwarden.

2002

Fusie tussen de vereniging uit Huizum en die uit Leeuwarden

2012

Fusie tussen PCBO Leeuwarden en de (in voorafgaande jaren ontstane) vereniging uit Boarnsterhim met scholen te Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.

2018

De Sprankel uit Stiens, tot dan toe onderdeel van de vereniging CBO G2, wordt door deze vereniging per 1 januari overgedragen aan PCBO Leeuwarden e.o.

2018

KNS De Reinbôge wordt per 1 augustus overgedragen aan Palludara, de vereniging voor christelijk onderwijs in Súdwest Fryslân. Drie dorpsscholen in De Legeaën fuseren tot een nieuwe school in een nieuw gebouw in Sibrandabuorren.

2019

Van Vereniging naar Stichting. Per 1 december 2019 is de naam Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden e.o.

 

In al die jaren hebben de verenigingen vele scholen gebouwd en, soms, weer gesloopt of afgestoten. Dankzij al dat bouwen beschikt de vereniging nu over moderne schoolgebouwen, maar ook over monumentale scholen die qua inrichting steeds aan de eisen van de tijd zijn aangepast.

Meer over de geschiedenis van PCBO Leeuwarden e.o. leest in het jubileummagazine, uitgebracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2016.

Link naar: Jubileummagazine

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

07 juli 2020

Wirdum samenlevingsschool

Wirdum krijgt een samenlevingsschool. De beide basisscholen in het dorp, OBS Uniaskoal... Lees meer...

07 juli 2020

Vakantieschool PCBO Leeuwarden

Voor leerlingen die na de zomervakantie naar groep 4, 5, 6, 7 of 8 gaan is er de Vakan... Lees meer...

02 juli 2020

IKC Prins Constantijn opgeleverd

Het ontwerp van De Zwarte Hond / Studio Nauta van het IKC Prins Constantijnschool is 2... Lees meer...

30 juni 2020

Nieuwsflits juli 2020

De zomervakantie is in zicht, via de Nieuwsflits een korte terugblik op dit bijzondere... Lees meer...

30 juni 2020

Advertorial 1 juli 2020

Via onze vaste pagina in de Huis aan Huis van 1 juli wensen wij al onze leerlingen, ou... Lees meer...