naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Links

Links naar de websites van organisaties of bedrijven op het gebied van onderwijs, pedagogiek of hulpverlening.

 

CAO PO 2019-2020

Download hier de complete CAO PO (versie 2019-2020)

 

CBO Fryslân

De Coöperatie Christelijk Basisonderwijs Fryslân (CBO Fryslân) is een netwerk voor het Christelijke basisonderwijs in Friesland.

Kijk voor meer informatie op de website

 

Wijkteams / dorpenteams

Voor opvoedingsvragen of zorgen over uw kind kunt u terecht bij de IB-er van de school. Die kan doorverwijzen of assisteren bij het zoeken van hulp. Kijk, als u in de gemeente Leeuwarden woont, voor informatie op de website van Amaryllis.

Voor de scholen in Akkrum en Aldeboarn kunt u terecht bij de Gemeente Heerenveen. Klik hier voor de website.

En voor de school in Tersoal kunt u terecht bij de Gemeente Súdwest Fryslân. Klik hier voor de website.

 

Passend Onderwijs Friesland

Het Samenwerkingsverband Friesland coördineert o.a. alle trajecten naar het Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs.  Kijk voor informatie op de website.

 

Stichting Leergeld

Leergeld ijvert voor het voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven op en rond de school. Kijk voor informatie op de website.

 

PO-Raad

De PO-Raad zet zich in om schoolbesturen in staat te stellen de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs voor elk kind. De PO-raad ondersteunt schoolbesturen in hun rol als werkgever en werkt aan randvoorwaarden, zoals huisvesting en bekostiging, administratieve lasten, krimp, leerlingenvervoer, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

 

Verus

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving. Meer informatie: https://www.verus.nl

 

Sinne

Sinne is de grootste kinderopvangorganisatie in Leeuwarden. Sinne biedt opvang aan meer dan 4.500 kinderen van 0 tot 12 jaar. Meer informatie: https://www.sinnekinderopvang.nl

 

SKF

Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt professionele kinderopvang. Van kinderdagverblijf tot buitenschoolse opvang en van vakantieopvang tot gastouderschap: veel opties zijn mogelijk. SKF is actief op verschillende locaties in alle hoeken van de provincie Friesland. Meer informatie: http://www.kinderopvangfriesland.nl

 

Weekendschool/zomerschool Baljée Leeuwarden

Weekendschool Baljée is een ‘school’ voor nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit Leeuwarden. Ze maken twee keer per maand op zondagmiddag kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. Ze duiken in een boeiende wereld, waar ze van huis uit waarschijnlijk niet zo snel mee in aanraking komen. Meer informatie: http://www.weekendschoolbaljee.nl

 

Plaatsingswijzer

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Meer informatie: www.plaatsingswijzer.nl 

 

CSG Comenius (Leeuwarden/Sint Annaparochie)

Met de opleidingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum verzorgt CSG Comenius een breed onderwijsaanbod op vier locaties in Sint Anne en Leeuwarden. Meer informatie: https://www.csg-comenius.nl

 

Beijers Naudé Gymnasium (Leeuwarden)

Het Christelijk Gymnasium Beijers Naudé in Leeuwarden is een zelfstandig gymnasium met ongeveer 520 leerlingen. De school maakt deel uit van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân. De school biedt uitdagend onderwijs in een kleinschalige, veilige leeromgeving. Meer informatie: https://beyersnaude.mwp.nl

 

Bornego-college (Heerenveen)

Het Bornego College is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Meer informatie: https://www.bornego.nl

 

OSG Sevenwolden (Grou)

Wanneer je in de omgeving van Grou woont, kun je de eerste twee jaar van de onderbouw volgen bij OSG Sevenwolden in Grou. Je kunt hier terecht voor de niveaus vmbo tot en met vwo. http://osg-sevenwolden.nl/Home.html

 

CSG Bogerman (Sneek)

Woon je in de regio Sneek, dan is het Bogerman College de brede scholengemeenschap: van ivbo tot en met gymnasium. Voor meer informatie over mogelijkheden, aanmelden, voorlichting en proeflessen, ga je naar http://www.csgbogerman.nl.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

07 juli 2020

Wirdum samenlevingsschool

Wirdum krijgt een samenlevingsschool. De beide basisscholen in het dorp, OBS Uniaskoal... Lees meer...

07 juli 2020

Vakantieschool PCBO Leeuwarden

Voor leerlingen die na de zomervakantie naar groep 4, 5, 6, 7 of 8 gaan is er de Vakan... Lees meer...

02 juli 2020

IKC Prins Constantijn opgeleverd

Het ontwerp van De Zwarte Hond / Studio Nauta van het IKC Prins Constantijnschool is 2... Lees meer...

30 juni 2020

Nieuwsflits juli 2020

De zomervakantie is in zicht, via de Nieuwsflits een korte terugblik op dit bijzondere... Lees meer...

30 juni 2020

Advertorial 1 juli 2020

Via onze vaste pagina in de Huis aan Huis van 1 juli wensen wij al onze leerlingen, ou... Lees meer...