naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie. 

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen  DB-lid voorzitter, Personeel Ds. Hasperschool, De Finne hannekebos32@hotmail.com

Sven Keller 

DB-lid vicevoorzitter, Communicatie, PR & Kwaliteit Klaverblad HB, IKC Prins Constantijn svenkeller@outlook.com
  DB-lid Secretaris, Personeel  Albertine Agnesschool, KWS Transvaal  
  Onderwijs, ICT & Identiteit IKC Johan Willem Friso, De Sprankel  
  Communicatie, PR & Kwaliteit KWS Fontein  
Carien Abels Onderwijs, ICT & Identiteit  Nijdjip; Doarpsskoalle Wurdum c.abels@pcboleeuwarden.nl 
Folkert v.d. Ploeg Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC De Kinderkoepel, IKC Máxima f.vdploeg@pcboleeuwarden.nl
Joffra v.d. Velde Huisvesting, ARBO & Veiligheid Willem Alexanderschool j.vdvelde@pcboleeuwarden.nl
Marjolein Pennings Communicatie, PR & Kwaliteit  IKC Prins Maurits, IKC Alexia m.pennings@pcboleeuwarden.nl
Vacature oudergeleding Financiën    
Vacature oudergeleding      
Vacature personeelsgeleding      

 

Vergaderingen:

9 juni 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

29 september 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

3 november 2021 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

8 december 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

19 januari 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

9 maart 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

11 april 2022 GMR vergadering met bestuur

agenda

verslag

 

20 april 2022 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

8 juni 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GMR.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

16 september 2022

Vacature directeur IKC Máxima

IKC Máxima zoekt een directeur!... Lees meer...

21 juli 2022

Vacature IKC Middelsee

In samenwerking met Sinne Kinderopvang zoek PCBO Leeuwarden e.o. met ingang van 1 augu... Lees meer...

01 juli 2022

Eerste paal IKC Middelsee

Vandaag is de eerste paal geslagen van het nieuwe IKC Middelsee in Leeuwarden. In het ... Lees meer...

10 juni 2022

PCBO in de Huis aan Huis Leeuwarden

Een Frysk project op CBS De Sprankel in Stiens, leerlingen van IKC Prins Constantijn w... Lees meer...

01 juni 2022

Opening IKC Albertine Agnes

Met hulp van de oudste en jongste leerling heeft wethouder Hilde Tjeerdema IKC Alberti... Lees meer...