naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie. 

Samenstelling GMR

Op dit moment zijn er 3 vacatures in de oudergeleding en 2 vacatures in de personeelsgeleding. 

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen  DB-lid vice voorzitter, Personeel Ds. Hasperschool, De Finne, IKC Albertine Agnes gmr@pcboleeuwarden.nl

Sven Keller 

DB-lid voorzitter, Communicatie, PR & Kwaliteit IKC Johan Willem Friso, IKC Prins Constantijn, KWS Transvaal gmr@pcboleeuwarden.nl
Ytske Terpstra   IKC Máxima, Klaverblad HB gmr@pcboleeuwarden.nl
vacature  ouder      
vacature  ouder      
vacature  ouder      
Carien Abels Onderwijs, ICT & Identiteit, Financiën Nijdjip; Doarpsskoalle Wurdum gmr@pcboleeuwarden.nl 
Folkert v.d. Ploeg DB-lid Secretaris, Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC De Kinderkoepel, De Sprankel gmr@pcboleeuwarden.nl
Sabine Hettinga Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC Willem Alexander, IKC Alexia gmr@pcboleeuwarden.nl
Marjolein Pennings Communicatie, PR & Kwaliteit  IKC Prins Maurits, KWS Fontein gmr@pcboleeuwarden.nl
Vacature personeel      
Vacature personeel      

 

Vergaderingen:

14 september 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

2 november 2022 GMR + THB vergadering 

agenda

verslag

 

7 december 2022 GMR vergadering> door omstandigheden is deze vergadering niet doorgegaan, door geschoven naar:

11 januari 2023 GMR vergadering

agenda

verslag 

 

25 januari 2023 GMR vergadering

agenda

verslag

 

8 maart 2023 GMR vergadering

agenda

verslag

 

17 april 2023 GMR vergadering met bestuur

agenda

verslag

 

10 mei 2023 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

21 juni 2023 GMR vergadering

agenda

verslag

 

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GMR.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

27 januari 2023

Vacature directeur-bestuurder

Stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Leeuwarden en omstreken zoekt e... Lees meer...

25 januari 2023

Advertorial

Basisschool, kinderopvang en speelleergroepen nu op één plek: IKC Maria Louise. ... Lees meer...

23 januari 2023

IKC Middelsee

De contouren worden steeds zichtbaarder en wij kunnen niet wachten om te starten met o... Lees meer...

23 december 2022

Nieuwsflits december 2022

Donkere dagen, een energiecrisis, verlies aan koopkracht, oorlog in Europa, verharding... Lees meer...

23 december 2022

Uitnodiging opening Transvaalstraat 75

Vanaf woensdag 11 januari 2023 slaan Koningin Wilhelminaschool Transvaal en Sinne kind... Lees meer...