naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie.

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Mascha Kattouw vicevoorzitter DB-lid, Financiën, Verkiezingscommissie Wilhelminaschool mascha@kattouw.nl
Rinske Bouma-Hengst Huisvesting, ARBO, Veiligheid Johan Willem Frisoschool r.bouma@jwfschool.nl
Wanda Setz voorzitter DB-lid, Communicatie, PR & kwaliteit, Verkiezingscommissie De Kinderkoepel w.m.setz@gmail.com
Marlies ten Wolde secretaris DB-lid, Personeel (adviseur Anne-Joleyn) De Arke, De Reinbôge m.tenwolde@maximaschool.nl
Miranda Koopmans-Brinkhuis Personeel, Huisvesting, ARBO, Veiligheid Máximaschool info@mirandakoopmans.nl
Johan Uitterdijk Communicatie, PR & kwaliteit, Huisvesting, ARBO, Veiligheid Prins Mauritsschool j.uitterdijk@deprinsmauritsschool.nl
Hanneke van Stralen-Bos Onderwijs & Identiteit  Albertine Agnesschool, Nijdjip hannekebos32@hotmail.com
Hanneke Hibma Personeel Ds. Hasperschool, De Finne h.hibma@pcslwd.nl
Mirjam Ferwerda Onderwijs & Identiteit Prins Constantijnschool m.ferwerda@pcslwd.nl
Nils van Mourik Financiën Het Klaverblad nilsvanmourik@gmail.com
Anne-Joleyn Kolk Onderwijs & Identiteit Willem Alexanderschool aj.kolk@algraschool.nl
Jaap Overeem Communcatie, PR & kwaliteit De Sprankel jcovereem@gemeentewerken.net
Aizo Elgersma   De Sprankel a.elgersma@cbsdesprankel.nl

 

Meer informatie en Downloads:

 

Vergaderingen:

September 2017 GMR vergadering (woensdag 27/9)

agenda

verslag

 

November 2017 GMR Vergadering (woensdag 1/11)

agenda

verslag

 

November 2017(G)MR Cursus (woensdag 28/11)

agenda / uitnodiging

 

December 2017 GMR Vergadering (woensdag 6/12)

agenda

verslag

 

Januari 2018 GMR Vergadering (woensdag 17/1)

agenda

verslag

 

Maart 2018 GMR Vergadering (woensdag 7/3)

agenda

verslag

 

April 2018 GMR Vergadering (woensdag 18/4)

agenda

verslag

 

Mei 2018 GMR Vergadering (woensdag 30/5)

agenda

verslag

 

Juli 2018 GMR Vergadering (woensdag11/7)

agenda

verslag

 

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

20 juli 2018

Nieuwe vacatures bij PCBO Leeuwarden

We zoeken een vaste ervaren leerkracht voor groep 5 van de Prins Mauritsschool. En we ... Lees meer...

19 juli 2018

Nieuwsflits juli 2018

Een greep uit de vele onderwerpen van het afgelopen schooljaar 2017-2018.... Lees meer...

18 juli 2018

Advertorial 18 juli 2018

Een hartelijke vakantiegroet van onze scholen! ... Lees meer...

03 juli 2018

Algemene Ledenvergadering

Op 2 juli a.s. wordt de algemene ledenvergadering van PCBO Leeuwarden e.o. gehouden... Lees meer...

25 mei 2018

AVG Privacybeleid

In de vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o. wordt zorgvuldig omgegaan met de privac... Lees meer...