naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie. 

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen  DB-lid voorzitter, Personeel Ds. Hasperschool, De Finne hannekebos32@hotmail.com

Sven Keller 

DB-lid vicevoorzitter, Communicatie, PR & Kwaliteit Klaverblad HB, IKC Prins Constantijn svenkeller@outlook.com
Nyncke v.d. Steeg DB-lid Secretaris, Personeel  Albertine Agnesschool, KWS Transvaal n.vdsteeg@pcboleeuwarden.nl
Janicka Cohen Onderwijs, ICT & Identiteit IKC Johan Willem Friso, De Sprankel  
Selma Steenwelle Communicatie, PR & Kwaliteit KWS Fontein s.steenwelle@gmail.com 
Carien Abels Onderwijs, ICT & Identiteit  Nijdjip; Doarpsskoalle Wurdum c.abels@pcboleeuwarden.nl 
Folkert v.d. Ploeg Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC De Kinderkoepels, IKC Máxima f.vdploeg@pcboleeuwarden.nl
Joffra v.d. Velde Huisvesting, ARBO & Veiligheid Willem Alexanderschool j.vdvelde@pcboleeuwarden.nl
Marjolein Pennings Communicatie, PR & Kwaliteit  IKC Prins Maurits, IKC Alexia m.pennings@pcboleeuwarden.nl
Vacature oudergeleding Financiën    
Vacature oudergeleding      
Vacature personeelsgeleding      

 

Vergaderingen:

9 juni 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

29 september 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

3 november 2021 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

8 december 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

19 januari 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

9 maart 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

11 april 2022 GMR vergadering met bestuur

agenda

verslag

 

20 april 2022 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

8 juni 2022 GMR vergadering

agenda

verslag

 

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GMR.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

13 januari 2022

Koningin Wilhelminaschool Fontein

Mooie vacatures vind je bij PCBO Leeuwarden!... Lees meer...

17 december 2021

Vacature leerkracht CBS Klaverblad HB

Voor CBS Klaverblad, basisschool voor hoogbegaafde kinderen, zijn wij op zoek naar een... Lees meer...

17 december 2021

Advertorial 20 december 2022

Lees hier de hartverwarmende speciale Kersteditie van onze maandelijkse advertorial.... Lees meer...

09 december 2021

Hoogste punt bereikt nieuwbouw IKC Albertines Agnes

De nieuwbouw van IKC Albertine Agnes is in volle gang! Het hoogste punt is bereikt en ... Lees meer...

16 december 2021

Nieuwsflits december 2021

In deze coronatijd voelen we de behoefte te ontmoeten en te beleven. Samen! Maar we zi... Lees meer...