naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie.

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen voorzitter DB-lid,Verkiezingscommissie Albertine Agnesschool hannekebos32@hotmail.com
Nils van Mourik vicevoorzitter DB-lid, Verkiezingscommissie, Financiën Klaverblad nilsvanmourik@gmail.com
Marlies ten Wolde secretaris DB-lid, Personeel De Arke, Maximaschool m.tenwolde@maximaschool.nl
Anne-Joleyn Kolk Onderwijs & Identiteit, adviseur Personeel  Dr. Algraschool, J.W. Frisoschool aj.kolk@algraschool.nl
Johan Uitterdijk Communicatie, PR & kwaliteit Nijdjip j.uitterdijk@pcboleeuwarden.nl
Hanneke Hibma Personeel Ds. Hasperschool, De Finne h.hibma@pcslwd.nl
Mirjam Ferwerda Onderwijs & Identiteit  Prins Constantijnschool m.ferwerda@pcslwd.nl
Aizo Elgersma Onderwijs & Identiteit   a.elgersma@cbsdesprankel.nl
Jaap Overeem Communicatie, PR & kwaliteit, adviseur Onderwijs & Identiteit De Sprankel jcovereem@gemeentewerken.net
Annette de Haan Onderwijs & Identiteit Willem Alexanderschool, Prins Mauritsschool j.boer436@tele2.nl
Egbert Bakker Financiën Koningin Wilhelminaschool egbert.bakker@outlook.com
Thijs Slot Communcatie, PR & kwaliteit De Kinderkoepel  

 

Meer informatie en Downloads:

 

Vergaderingen:

September 2018 GMR vergadering (woensdag 26/9)

agenda

verslag

 

November 2018 GMR Vergadering (woensdag 7/11)

agenda

verslag

 

December 2018 GMR Vergadering (woensdag 12/12)

agenda

verslag

 

Januari 2019 GMR Vergadering (woensdag 23/1)

Deze vergadering is niet doorgegaan.

agenda

verslag

 

Maart 2019 GMR Vergadering (woensdag 6/3)

agenda

verslag

 

Mei 2019 GMR Vergadering (woensdag 8/5)

agenda

verslag

 

Juni 2019 GMR Vergadering (woensdag 26/6)

agenda

verslag

 

Juli 2018 GMR Vergadering (woensdag11/7)

agenda

verslag

 

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan. 

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

10 juli 2019

Advertorial 10 juli 2019

We wensen al onze leerlingen, broertjes en zusjes, ouders en verzorgers een hele fijne... Lees meer...

10 juli 2019

Invallers gezocht!

Voor onze basisscholen, met in totoaal ruim 3.500 leerlingen en meer dan 250 collega's... Lees meer...

10 juli 2017

Nieuwsflits juli 2019

Een greep uit de vele onderwerpen van het afgelopen schooljaar 2018-2019.... Lees meer...

09 juli 2019

Vacature directeur De Finne Aldeboarn

Per 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor CBS De Finne in Al... Lees meer...

14 maart 2019

Nieuwbouw IKC Prins Constantijn binnenkort van start

Met de ondertekening van de aannemingsovereenkomst, eerder deze week, is een belangrij... Lees meer...