naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie.

 

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen voorzitter DB-lid, Personeel, Verkiezingscommissie Ds. Hasperschool, De Finne hannekebos32@hotmail.com
Vacature OGMR  DB-lid, Verkiezingscommissie, Financiën Klaverblad  
Nyncke v.d. Steeg DB-lid Secretaris, Personeel  Albertine Agnesschool, De Arke n.vdsteeg@albertineagnesschool.nl
Anne-Joleyn Kolk Onderwijs, ICT & Identiteit, adviseur Personeel  Dr. Algraschool, J.W. Frisoschool aj.kolk@algraschool.nl
Vacature OGMR Communicatie, PR & Kwaliteit De Sprankel  
Annette de Haan Onderwijs, ICT & Identiteit IKC Prins Constantijn j.boer436@tele2.nl
Egbert Bakker Financiën, adviseur Onderwijs, ICT & Identiteit KWS Fontein, KWS Transvaal egbert.bakker@outlook.com
Selma Steenwelle Communicatie, PR & Kwaliteit    
Carien Abels Onderwijs, ICT & Identiteit  Nijdjip c.abels@nijdjip-grou.nl 
Folkert v.d. Ploeg Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC Prins Maurits, Máximaschool f.vdploeg@pcboleeuwarden.nl
Joffra v.d. Velde Huisvesting, ARBO & Veiligheid Willem Alexanderschool j.vdvelde@alexanderschool.nl
Marjolein Pennings     m.pennings@pcboleeuwarden.nl

 

Vergaderingen:

23 september 2020 GMR vergadering

agenda

verslag

 

4 november 2020 GMR vergadering 

agenda

verslag

 

9 december 2020 GMR vergadering

agenda

verslag

 

20 januari 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

10 maart 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

14 april 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

19 april 2021 GMR vergadering samen met het toezichthoudend bestuur

agenda

verslag

 

9 juni 2021 GMR vergadering

agenda

verslag

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GMR.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

26 november 2020

Knallende opening voor IKC Máxima

Vandaag de officiele onthulling van IKC Máxima en nieuw logo op onze school in Zuiderb... Lees meer...

26 november 2020

Kunstkade viert verjaardag op de Kinderkoepel

Het was gistermorgen een vrolijke boel op het schoolplein van IKC De Kinderkoepel in L... Lees meer...

20 november 2020

Advertorial 25 november 2020

Woensdag weer een mooie advertorial in de Huis aan Huis, nu alvast een preview! Dr. Al... Lees meer...

27 oktober 2020

Welkom op onze scholen

Niet 1 maar 2 pagina's in de Huis aan Huis van Leeuwarden van 28 oktober 2020! Met me... Lees meer...

08 oktober 2020

Corona update - 8 oktober 2020

Het lopende schooljaar is alweer 8 weken oud. We kunnen het niet genoeg benadrukken ho... Lees meer...