naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor de organisatie in staat gesteld wordt transparant en alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie.

 

Samenstelling GMR

Naam Portefeuile School E-mailadres
Hanneke van Stralen voorzitter DB-lid, Personeel, Verkiezingscommissie Ds. Hasperschool, De Finne hannekebos32@hotmail.com
Nils van Mourik vicevoorzitter DB-lid, Verkiezingscommissie, Financiën Klaverblad nilsvanmourik@gmail.com
Nyncke v.d. Steeg DB-lid Secretaris, Personeel  Albertine Agnesschool, De Arke n.vdsteeg@albertineagnesschool.nl
Anne-Joleyn Kolk Onderwijs, ICT & Identiteit, adviseur Personeel  Dr. Algraschool, J.W. Frisoschool aj.kolk@algraschool.nl
Jaap Overeem Communicatie, PR & Kwaliteit De Sprankel jcovereem@gemeentewerken.net
Annette de Haan Onderwijs, ICT & Identiteit IKC Prins Constantijn j.boer436@tele2.nl
Egbert Bakker Financiën, adviseur Onderwijs, ICT & Identiteit KWS Fontein, KWS Transvaal egbert.bakker@outlook.com
Thijs Slot Communicatie, PR & Kwaliteit De Kinderkoepel thijs-mitchel@live.nl 
Carien Abels Onderwijs, ICT & Identiteit  Nijdjip c.abels@nijdjip-grou.nl 
Folkert v.d. Ploeg Huisvesting, ARBO & Veiligheid IKC Prins Maurits, Máximaschool f.vdploeg@pcboleeuwarden.nl
Joffra v.d. Velde Huisvesting, ARBO & Veiligheid Willem Alexander  j.vdvelde@alexanderschool.nl
1 vacature personeelsgeleding    

 

Vergaderingen:

September 2019 GMR vergadering (woensdag 25/9)

agenda

verslag

 

November 2019 GMR vergadering (woensdag 13/11)

agenda

verslag

 

De gezamenlijke vergadering van GMR en Toezichthoudend bestuur op 18 november is niet doorgegaan.

 

December 2019 GMR vergadering samen met het Toezichthoudend bestuur (woensdag 11/12) 

agenda

verslag

 

Januari 2020 GMR vergadering (woensdag 22/1)

agenda

verslag

 

Maart 2020 GMR vergadering (4/3)

agenda

verslag

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.

 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de GMR.

 

(meer over dit onderwerp)

(in het nieuws)

03 april 2020

Update Corona informatie van Gemeente betreffende onderwijs en opvang locaties

Hierbij de update van lijst voor de week van 6 april t/m 10 april, voor noodopvang voo... Lees meer...

02 april 2020

Update Coronanieuws voor alle PCBO leerlingen Leeuwarden e.o.

Tijdens de persconferentie op 31 maart jl. is duidelijk geworden dat de scholen dicht ... Lees meer...

27 maart 2020

Update Corona informatie van Gemeente betreffende onderwijs en opvang locaties

Hierbij de update van lijst voor de week van 30 maart t/m 3 april, voor noodopvang voo... Lees meer...

27 maart 2020

Burgemeester Buma #eenhartonderderiem#

Burgemeester Buma van Gemeente Leeuwarden heeft een korte videoboodschap voor alle bas... Lees meer...

20 maart 2020

Update Corona informatie van Gemeente betreffende onderwijs en opvang locaties

Vanaf 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvanglocaties gesloten. Alleen ouders/verzo... Lees meer...