naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

Vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o.

Adresgegevens

Postadres: 
Postbus 1090
8900 CB
Leeuwarden
Bezoekadres: 
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK
Leeuwarden

T: 058 - 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl

 
menu

Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

- maandag 03 juni 2019 -

Op maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur bij PCBO Leeuwarden e.o., Margaretha de Heerstraat 2 in Leeuwarden.
Het bestuur nodigt de leden van de vereniging hartelijk uit op deze vergadering aanwezig te zijn. Naast de formele agendapunten waaraan u uw stem kunt geven, willen wij graag diverse ontwikkelingen met u delen.  

Ten aanzien van punt 4 van de agenda, het voorgenomen besluit tot omvorming van vereniging tot stichting, het volgende: Voor deze omvorming is een statutenwijziging nodig en het concept maakt onderdeel uit van de stukken. De huidige statuten stellen dat bij de besluitvorming rondom een statutenwijziging een quorum van tenminste twee/ derde van het aantal leden aanwezig is. Als dit aantal niet wordt gehaald zal een tweede ledenvergadering uitgeschreven moeten worden. Met deze uitkomst rekening houdend is deze datum vastgesteld op 2 juli 2019.

AGENDA ledenvergadering maandag 17 juni 2019    
1.   Opening door de voorzitter Hanneke Lens   2.   Notulen van de ledenvergadering van 2 juli 2018
3.   Jaarrekening PCBO Leeuwarden e.o. en accountantsverklaring over 2018      Presentatie                
      Verdere ontwikkelingen
 

4.   Voorgenomen besluit tot omvorming van vereniging tot stichting      Toelichting en procedure; extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 juli 2019
      Conceptstatuten  

5.    Rondvraag  
6.    Sluiting

Hier kunt u de onder punt 2, 3 en 4 genoemde stukken downloaden:

Notulen 2 juli 2018
Jaarrekening 2018
AKTE VAN OMZETTING ANNEX STATUTENWIJZIGING(in het nieuws)

03 juni 2019

Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Op maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur bij PCBO Leeuwarden e.o., Margaretha de Heerstraa... Lees meer...

16 mei 2019

Vacature directeur Koningin Wilhelminaschool, locatie Transvaal

Per 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor de Koningin Wilhel... Lees meer...

16 mei 2019

Vacature directeur De Finne Aldeboarn

Per 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor CBS De Finne in Al... Lees meer...

10 mei 2019

Nieuwe ontwikkelingen voor de Koningin Wilhelminaschool

Nieuwe ontwikkeling per 1 augustus 2019 waarbij gezocht wordt naar een directeur voor ... Lees meer...

29 mei 2019

Advertorial 29 mei 2019

Deze week in het nieuws: IKC Prins Maurits bruist, ook na schooltijd, vernieuwde schoo... Lees meer...